Dla dobra pacjenta stosuję nowoczesną technologię taką jak SYSTEM CAD CAM oraz

tomografię komputerową 3D czy zdjęcia pantomograficzne.